Partneri

Naša spolupráca s významnímy partnermi v oblasti stavebníctva ako aj údržbe cestných komunikácii.

Rozvoz betónu

Spoločnosť VAHOKAD, s. r. o. zabezpečuje transport betónu od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi a to vlastnými špeciálnymi nákladnými vozidlami. Rozvoz betónu ponúkame nielen veľkým a stredným firmám, ale aj malým podnikateľom a fyzickým osobám podľa možností na celom území Slovenskej republiky.

Údržba ciest

Spoločnosť VAHOKAD, s. r. o. zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou komunikácií. Vozový park spoločnosti predstavuje špeciálne vozidlá na tieto činnosti: zametanie, kropenie, odhrn a posyp.

Predaj betónu

Spoločnosť VAHOKAD, s. r. o. okrem rozvozu betónových zmesí, ponúka na predaj betónové zmesi rôznych pevnostných tried (základová, oporné, podlahové, a iné špeciálne).

Kontaktujte nás

V prípade otázok ohľadom našich služieb nás neváhajte kontaktovať.

VAHOKAD, s.r.o.

Ing. Ondrej Bajnok 
Konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti:
E. M. Šoltésovej 117/6
962 61 Dobrá Niva
IČO: 36684589
IČ DPH: SK2022253486

Korešpondenčná adresa:
Bystrický rad 83,  960 01 Zvolen

E-mail: info@vahokad.sk

Ďakujeme za váš záujem, budeme vás čoskoro kontaktovať.
Ďakujeme za váš záujem, budeme vás čoskoro kontaktovať.

Ako spracovávame vaše osobné údaje si môžete prečítať TU.

Riaditeľ spoločnosti

Ing. Andrej Bajnok
Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen

Mobil: +421 904 961 612
Fax: +421 45 532 5440 
E-mail: abajnok@vahokad.sk

Doprava

Allan Hlačina 
Vedúci dopravy
Lieskovská cesta 272, 962 21 Lieskovec

Mobil: +421 911 933 111
E-mail: allan.hlacina@vahokad.sk